Domeinnaam te koop. Info via info @ bimpel.nl

Wat zegt de overheid (filmpje) - slimmeenergiemeter.nl - slimme energie meter

Wat zegt de overheid (filmpje)


De slimme meter is een gas of electriciteitsmeter die meterstanden kan communiceren met het energiebedrijf via een telefoonlijn. Daardoor kan je op elk moment gebruik maken van de meterstanden en ook terugkoppelen aan klanten.

Waarom hebben we slimme meters? 'We krijgen slimme meters, niet iedereen heeft ze op dit moment. Omdat ze het mogelijk maken op elk moment de meterstanden op te nemen en te verwerken. Je kan daardoor de klant meer bewust maken van zijn energieverbruik. En we verwachten daardoor ook veel meer energiebesparing tot stand gaat komen. Het is wel heel grappig, want je ziet het terug, op je internet. Op zo'n pagina kan je dan inloggen en dan kun je gewoon zien als je op een bepaald moment je wasmachine hebt gebruikt, dan zie je echt een hoger verbruik. En dat kun je terug zien.'

Wat je hier ziet is een slimme gasmeter. Onderin en bovenin een slimme elektriciteitsmeter. Het systeem is dat de gasmeter communiceert met de elektriciteitsmeter en de elektriciteitsmeter weer contact heeft met het energiebedrijf. Op het moment dat het energiebedrijf meterstanden nodig heeft kunnen ze die hiervandaan via de lucht binnenhalen en dat kan op elk moment van de dag. Dit is het verbruik tijdens de piekuren.

Als ik bijvoorbeeld bepaalde apparaten gebruik dan heeft dat effect op mijn energiegebruik. Dat kan ik wel zien. Het is ook heel raar als je ' s nachts een hoog energieverbruik hebt. Terwijl je eigenlijk helemaal geen apparaten aan hebt staan. Dan kun je zien dat sommige apparaten ook 's nachts energie verbruiken. Een soort van sluipverbruik.'

 Bij industriële afnemers is dit al langer gemeengoed, maar de technologie wordt nu ook voor de kleinverbruikersmarkt aantrekkelijk. Dankzij de technologie van de slimme meter kunnen enerzijds de leveranciers naast simpele energielevering op verzoek ook gerelateerde diensten aan hun klanten aanbieden (energiebesparingtips bijvoorbeeld), en anderzijds kan de netbeheerders het operationele beheer van het netwerk optimaliseren.

De meter, zoals de overheid deze voorschrijft, heeft een aantal 'outputmogelijkheden'. Dit zijn basisfunctionaliteiten die iedere meter moet hebben. Bij het switchen van leverancier, bijvoorbeeld, moet de nieuwe leverancier ook moeiteloos de voor hem relevante gegevens op afstand kunnen uitlezen. Essentieel is ook dat de op afstand uitleesbare meter als onderdeel van de aansluiting kan blijven hangen op het moment dat de bewoner verhuist of van leverancier wisselt. Om interoperabiliteit en eenvoudige uitwisseling tussen partijen van meetdata te waarborgen, heeft het ministerie van Economische Zaken het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gevraagd om deze functionaliteiten te ontwerpen en daar in samenwerking met de energiesector en andere betrokken partijen normen voor af te spreken.
Op 30 april 2007 is een Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8130) tot stand gekomen waarin de basisfuncties voor de meetinrichting zijn vastgelegd. Deze NTA is openbaar toegankelijk via de website van de NEN.
Technische voorschriften
In de huidige Meetcode van de NMa zijn specifieke eisen vastgelegd die aan de meetinrichting en aan de uitlezing van meters worden gesteld. Middels een wijziging van de Meetcode zal een juridische basis worden gelegd voor de eisen die in NTA 8130 worden gesteld aan de op afstand uitleesbare meter voor kleinverbruikers. Dit biedt de nodige flexibiliteit om de normen naar nieuwe, innoverende, wenselijke mogelijkheden aan te passen zonder de wet te hoeven veranderen. Voor de wijziging van de Meetcode dient ook de Europese notificatieprocedure te worden doorlopen omdat het hier technische voorschriften betreft. De verwachting is dat een gewijzigde Meetcode eind 2008 kan worden vastgesteld.

De overheid stelt de volgende eisen aan slimme meters:
 • op afstand kunnen uitlezen van afgenomen en aan het net teruggeleverde energie (meten)
 • verbetering van de operationele bedrijfsvoering van de leverancier (switchen, verhuizen, facturering)
 • verbetering inzicht afnemer in actuele energieverbruik en kosten
 • het op afstand kunnen aan- en afschakelen van capaciteit (schakelen)
 • faciliteren operationele taakuitvoering netbeheerder
 • preventief uitschakelen tijdens noodsituaties
 • aan- en uitschakelen bij in- en uithuizen van kleinverbruikers (bij tijdelijke leegstand)
 • gedeeltelijk uitschakelen bij wanbetaling
 • ondersteuning van bepaalde betalingsmethoden zoals prepaid
 • het op afstand kunnen meten en signaleren van de kwaliteit van de energieafname (signaleren)
 • verbetering operationele bedrijfsvoering netbeheerder
 • maakt de detectie van lekkages of fraude mogelijk
 • detectie van leveringsfluctuaties, onderbrekingen, schakeleffecten
 • online interactie tussen afnemers en leveranciers (communicatie)
 • online aanbieden van innovatieve producten en diensten (energiebesparingsadviezen, bijzondere tarieven voor bepaalde uren
 • afnemer kan realtime reageren op markt/product/prijsontwikkelingen van leveranciers
 • ondersteuning van bepaalde betalingsmethoden zoals prepaid
 • snelle reactie van regelaars in energie-installaties (regelen)
 • koppeling met domotica-toepassingen (huisautomatisering)
 • koppeling met decentrale (duurzame) opwekking
 • faciliteert decentrale vraag- en aanbodsturing (afstemmen van eigen productie en afname op gunstige tarieven)  
   

 Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-en-kleinverbruikers/slimme-meter